Witaj na stronie polskiej społeczności w Parafii Świętego Franciszka z Asyżu

Msze święte w języku polskim

Niedziela

Każdy pierwszy piątek miesiąca

Spotkania polskiej wspólnoty

Piątek 18.30 - (Oprócz pierwszego piątku miesiąca)

Bracia franciszkanie naszej parafii


W okresie zwykłym (jesiennym) prosimy o modlitwę w następujących intencjach: za studentów i nauczycieli, za głoszenie Ewangelii, za żniwa, za owoc ludzkiej pracy i szacunek dla twórczości, za sprawiedliwość i pokój na świecie, za ofiary wojny, za młodych ludzi, za więźniów i ich rodziny


Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła (8.9.2019)

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie - Księga Mądrości 9,13-18; Psalm - Księga Psalmów 90(89); Drugie czytanie - List do Filemona 1,9-10.12-17; Ewangelia - Ewangelia wg św. Łukasza 14,25-33.

Obowiązki uczniów Jezusa

25 A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: 26 «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 27 Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
28 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? 29 Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: 30 "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć".
31 Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? 32 Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
33 Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Łk 14,25-33


Uroczystości i wspomnienia świętych tego tygodnia

Data                                               Uroczystości i wspomnienia świętych                                      
Sobota 7 wrześniaŚw. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik (1582-1619). Kanonizowany przez Jana Pawła II w 1995 roku
Niedziela 8 września


Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Bł. Serafina de Montefeltro, wdowa, ksieni (1434-1478)
Poniedziałek 9 września


Bł. Aniela Salawa, tercjarka (1881-1922). Beatyfikowana w 1991 roku w Polsce przez Jana Pawła II

Św. Piotr Klawer, kapłan (1580-1654)
Wtorek 10 wrześniaŚw. Pulcheria, cesarzowa (399-453)
Środa 11 wrześniaŚw. Prot i św. Hiacynt, męczennicy (+ 304?)
Czwartek 12 wrześniaŚw. Gwidon z Anderlecht (950-1012?)
Piątek 13 wrześniaŚw. Jan Chryzostom (Złotousty), biskup, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (ok.349-407)
Sobota 14 wrześniaŚwięto Podwyższenia Krzyża Świętego

Św. Albert, biskup, patriarcha Jerozolimy (1149-1214)

Intencje mszalne

Data                                    Godzina            Intencja                                   
Sobota 7 września18.30Błogosławieństwo dla Marka
Niedziela 8 września


  8.00

  9.45

12.00

16.00
Za parafian

Intencja Petera i Roberty

Intencja ofiarodawcy

Intencja ofiarodawcy
Poniedziałek 9 września12.00S.F.O.
Wtorek 10 września12.00St Anthony’s Guild
Środa 11 września12.00Intencja Marii Haynes
Czwartek 12 września12.00Za Mary Brennan
Piątek 13 września12.00Chester Across Group
Sobota 14 września12.00Prywatna intencja dziękczynna


Ogłoszenia i wydarzenia w parafii

Rozliczenie ofiar pieniężnych z ubiegłego tygodnia

Specjalne składki

Sprzątanie kościoła

Pamiętajmy w naszych modlitwach o osobach chorych z naszej parafii

Angela Crowe, Terry Halpin, Kath Heffernan, Barbara Edwards, Kevin Roberts, Margaret Davis, Hilary Linty, Patrick Hannah, Elle Mae Dunne, Elaine Bruce, George Jones, Colin Williams, Cristopher Browne, Gill Wright Christina North, Emma Noble, Veronica Comerford, Julia Milan, Eleanor Milan and Colette Lazenby.

Prosimy o modlitwę za następujących zmarłych w rocznicę ich śmierci, niech odpoczywają w pokoju

 8.9 - Martin Quain (2002);
10.9 - Winifred Tickle (2002);
11.9 - Vincent Martin Melia (2009), Patricia Holmes (2000), Patrick McGrath (1999), Eileen Thompson (1998), John Coyle (1998),           Margaret Robins (1996);
13.9 - Angela Stanley (2014).


Czas dla Jezusa - pierwszy piątek miesiąca

W każdy pierwszy piątek miesiąca kontynuujemy celebrowanie uroczystości "Czas dla Jezusa", którą rozpoczęliśmy w piątek 2 czerwca 2014.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 11.00 aż do godziny 21.00.

W międzyczasie:

Wszystkich Serdecznie zapraszamy!

Msza w szpitalu z okazji pierwszego czwartku miesiąca

Msza w kaplicy Szpitala Countess of Chester zostanie odprawiona w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 12.15. Podczas Mszy modlić się będziemy za pacjentów i personel szpitala oraz za ich rodziny, a także o Boże błogosławieństwo dla szpitala. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Spowiedź

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Różaniec

Zachęcamy do odmawiania różańca w gronie rodzinnym. Różaniec w języku angielskim odmawiamy wspólnie w kościele codziennie od poniedziałku do czwartku o 11.30.

Zapraszamy!

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronkę do Miłosierdzia Bożego w języku angielskim odmawiamy w każdą środę o 15.00.

Spotkania grup parafialnych