Witaj na stronie polskiej społeczności w Parafii Świętego Franciszka z Asyżu

Msze święte w języku polskim

Niedziela

Każdy pierwszy piątek miesiąca

Spotkania polskiej wspólnoty

Piątek 18.30 (Oprócz pierwszego piątku miesiąca)

Bracia franciszkanie naszej parafii

Święta nakazane

Data                              Święto

Msze Święte - 12.00 po angielsku i 19.00 po polsku                                                     
Czwartek 1 listopadaUroczystość Wszystkich Świętych
Środa 25 grudniaBoże Narodzenie


W okresie zwykłym prosimy o modlitwę w następujących intencjach: głębsze zrozumienie pomiędzy Chrześcijanami a wyznawcami innych wiar; za tych, którzy cierpią prześladowania; za ucisk i zaprzeczanie Prawom Człowieka; za Europę; za życie ludzkie; za marynarzy.

Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła (16.9.2018)

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie - Księga Księga Izajasza 50,5-9a; Psalm - Księga Psalmów 116(114); Drugie czytanie - List św. Jakuba 2,14-18; Ewangelia - Ewangelia wg św. Marka 8,27-35.

Wyznanie Piotra

27 Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 28 Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». 29 On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». 30 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania

31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

Warunki naśladowania Jezusa

34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Mk 8,27-35

Odwieczny problem, dlaczego ludzie cierpią, intrygował wybitne umysły na przestrzeni wieków i nigdy nie został zadowalająco rozwiązany. Jezus nigdy nie wyjaśnił, dlaczego musimy cierpieć, ani też nie uwolnił świata od cierpienia. To, co zrobił, to nadał cierpieniu sens i wartość, wypełniając go swoją obecnością. W swoim życiu pokazał nam właściwe podejście do cierpienia i jak zrobić z krzyża, który napotykamy na drodze, dobry użytek. W świecie, w którym coś poszło nie tak, wcześniej czy później wszyscy dotykamy cierpienia. Może przybrać formę publicznej hańby, uzależnienia, które zagraża już zawsze, nocy pełnych rozpaczy lub lat samotności. Nasz Pan tyle wycierpiał, że współczuje nam w próbach, które nękają nas w naszej ziemskiej pielgrzymce. Zachęca nas do stawienia czoła naszym krzyżom i podążania w jego ślady. Jezus jasno mówi o wysokich kosztach związanych z byciem jednym z jego ludzi i nigdy nie udaje, że jest mniej niż wymagający. Cierpienie to krew, pot i łzy życia. Krzyż, który jest zasadzony w centrum chrześcijańskiego życia, nie jest zaproszeniem do prowadzenia nędznego życia, ale jest wezwaniem do nadziei w obliczu tych cierpień, które są normalną częścią ludzkiej egzystencji. Musimy zaakceptować, że Boży sposób postępowania jest sprzeczny z naszymi oczekiwaniami. Nauczanie naszego Pana dotyczy prawdziwego życia, a prawdziwe życie może być bardzo trudne. Jedyną pewną obietnicą jest to, że każdy krzyż, bez względu na to, jak trudny i uciążliwy, jeśli łączy się z krzyżem Chrystusa, nabiera znaczenia i staje się źródłem zbawienia dla nas i dla siebie nawzajem.

Uroczystości i wspomnienia świętych

Data                                               Uroczystości i wspomnienia świętych                                          
Sobota 15 września


Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
Kult Matki Bożej Bolesnej wywodzi się z pobożności ludowej. Prawdopodobnie wypływał on z czci okazywanej misteriom Wielkiego Tygodnia. Wspomnienie zostało wprowadzone do kalendarza rzymskiego stosunkowo niedawno, bo w 1814 roku, przez papieża Piusa VII. Cześć oddawana Maryi Bolesnej jest nierozerwalnie złączona z Męką Chrystusa, zaś Jej macierzyństwo pod Krzyżem Jezusa nabiera rozmiarów uniwersalnych. Ikonografia przedstawia Matkę Bożą Bolesną jako przeszytą jedną lub siedmioma strzałami, czasami z widocznym Jej sercem.

Św. Katarzyna Genueńska, wdowa (1447-1510)
Córka wicekróla Neapolu. W szesnastym roku życia została przymuszona do małżeństwa z Julianem Adoro, człowiekiem, który miał już pięcioro nieślubnych dzieci. Związek nie był szczęśliwy. Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po czym podjęła życie towarzyskie, właściwe jej sferze. 11 marca 1473 roku doznała łaski nawrócenia i przemiany, odtąd modlitwę połączyła z surowymi postami i pokutą. Działalność charytatywną skoncentrowała szczególnie na posługiwaniu chorym. W roku 1490 objęła kierownictwo szpitala. Podczas epidemii, jaka nawiedziła miasto, ciężko zachorowała. Jej mąż, który wcześniej nawrócił się i razem z nią służył biednym oraz chorym, zmarł podczas tej zarazy. Katarzyna była mistyczką. Miała dar wizji i duchowego zjednoczenia z Chrystusem. Wiele cierpiała. Pozostawiła cenne pisma na temat życia duchowego oraz czyśćca. Kanonizowana przez Klemensa XII w 1737 roku. Jest patronką Genui, a także chorych i szpitali.
Niedziela 16 września


Narodowy Dzień Modlitwy Za Misje W Naszych Domach

Św. Korneliusz, papież, męczennik (zm.253)
Poniedziałek 17 września
Święty Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895).
Pełen pogody ducha, prostoty, pokory i ubóstwa. Apostoł pokoju, zgody i ewangelicznego braterstwa. Ojciec Święty Jan Paweł II 14 kwietnia 2001 roku ogłosił dekret heroiczności cnót. 18 sierpnia 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Błogosławionym. Kanonizowany przez Benedykta XVI.
Wtorek 18 września

Św. Stanisław Kostka, kleryk (1550-1568).
Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie.
Środa 19 wrześniaŚw. January, biskup, męczennik (+ 305)
Czwartek 20 wrześniaŚw. Andrzej Kim Taegon, kapłan (+1839) i św. Paweł Chong Hasang (+1867) - męczennicy
Piątek 21 wrześniaŚw. Mateusz, Apostoł i Ewangelista (+I w)
Sobota 22 wrześniaŚw. Maurycy, żołnierz, męczennik (+III w.)

Intencje mszalne

Data                                    Godzina            Intencja                                        
Sobota 15 września18.30Za parafian
Niedziela 16 września


  8.00

  9.45

12.00

16.00
S.F.O.

Za śp. Johna Burrows

Intencja ofiarodawcy

Intencja ofiarodawcy
Poniedziałek 17 września12.00Za Ann Finn
Wtorek 18 września12.00Pious Union
Środa 19 września12.00Za Mary i Patricię Pugh
Czwartek 20 września12.00Intencja Brata Patricka
Piątek 21 września12.00Za ś.p. Anne Devonshire
Sobota 22 września12.00Za Jane Radman


Ogłoszenia i wydarzenia w parafii

Rozliczenie ofiar pieniężnych z ubiegłego tygodnia

Specjalne składki

Sprzątanie kościoła

Pamiętajmy w naszych modlitwach o osobach chorych z naszej parafii

Angela Crowe, Terry Halpin, Arthur Wright, Anne Daly, Kath Heffernan, Barbara Edwards, Kevin Roberts, Margaret Davis, Hilary Linty, Patrick Hannah, Elle Mae Dunne, Elaine Bruce, George Jones, Colin Williams, Cristopher Browne, Gill Wright Christina North, Emma Noble, Marie Charlesworth, Veronica Comerford, Julia Milan and Eleanor Milan.

Prosimy o modlitwę za następujących zmarłych w rocznicę ich śmierci, niech odpoczywają w pokoju

Mary Elizabeth Ford, John Briordy, Dorothy Hughes, Brian James Humphreys, Alma Victoria Hewitt, Edward Lindop, Ada Morton, Michael O’Sullivan


Czas dla Jezusa - pierwszy piątek miesiąca

W każdy pierwszy piątek miesiąca kontynuujemy celebrowanie uroczystości "Czas dla Jezusa", którą rozpoczęliśmy w piątek 2 czerwca 2014.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 11.00 aż do godziny 21.00.

W międzyczasie:

Wszystkich Serdecznie zapraszamy!

Msza w szpitalu z okazji pierwszego czwartku miesiąca

Msza w kaplicy Szpitala Countess of Chester zostanie odprawiona w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 12.15. Podczas Mszy modlić się będziemy za pacjentów i personel szpitala oraz za ich rodziny, a także o Boże błogosławieństwo dla szpitala. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Spowiedź

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Różaniec

Zachęcamy do odmawiania różańca w gronie rodzinnym. W języku angielskim odmawiamy wspólnie w kościele codziennie od poniedziałku do czwartku o 11.30.

Zapraszamy!

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy w każdą środę o 15.00, również w języku angielskim.

Spotkania grup parafialnych