Witaj na stronie polskiej społeczności w Parafii Świętego Franciszka z Asyżu

Msze święte w języku polskim

Niedziela

Każdy pierwszy piątek miesiąca

Spotkania polskiej wspólnoty

Piątek 18.30 (Oprócz pierwszego piątku miesiąca)

Bracia franciszkanie naszej parafii

Święta nakazane

Data                              Święto

Msze Święte - 12.00 po angielsku i 19.00 po polsku                                                     
Czwartek 1 listopadaUroczystość Wszystkich Świętych
Środa 25 grudniaBoże Narodzenie


W okresie zwykłym (jesiennym, tj. od września) prosimy o modlitwę w następujących intencjach: za rozprzestrzenianie się Ewangelii; za urodzajne plony; za owoce pracy rąk ludzkich; za pełne szacunku korzystanie z dóbr Bożego Stworzenia; za sprawiedliwość i pokój na świecie; za więźniów i ich rodziny; za wszystkie ofiary wojny; za młodych ludzi.

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła (21.10.2018)

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie - Księga Izajasza 53,10-11; Psalm - Księga Psalmów 33(32); Drugie czytanie - List do Hebrajczyków 4,14-16; Ewangelia - Ewangelia wg św. Marka 10,35-45.

Synowie Zebedeusza

35 Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 36 On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 37 Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». 38 Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 39 Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 40 Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane».

Przełożeństwo służbą

41 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 42 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

Mk 10,35-45

Społeczeństwo, w każdym przedziale wiekowym, nie może uciec od problemów związanych ze statusem i rangą. Nie inaczej było w czasach Jezusa, nawet wśród apostołów. Tym razem Jakub i Jan domagają się uprzywilejowanego traktowania od Jezusa. Z myślą o przyszłości dążyli do bycia częścią wewnętrznego kręgu Chrystusa, widzieli siebie siedzących obok niego w chwale po jego prawicy i lewicy. Po uspokojeniu wzburzenia reszty apostołów, które powstało przez nagłą prośbę Jakuba i Jana, Jezus wyraźnie określa nowy standard wielkości i statusu, stwierdzając, że sukces w jego królestwie nie jest mierzony światowymi standardami. W jego społeczności nie ma miejsca dla ambitnych, głodnych władzy mężczyzn, których motywuje wyłącznie własny interes. Jezus chce, aby jego naśladowcy myśleli raczej w kategoriach służby niż autorytetu. Jezus chce, aby w każdej społeczności ci, którzy mają władzę, byli widziani w służbie tym, którymi kierują. Chrystus żył tym, co głosił. Całe jego życie stanowi przykład takiej służby. Wzywa swoich zwolenników do udziały w głoszeniu Jego ewangelii poprzez całkowite oddanie się sposobowi życia Jezusa. Najlepiej służymy Bogu pomagając sobie nawzajem. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawowanie władzy w takiej czy innej formie. Przewodząc ludźmi powinniśmy być pierwsi w przestrzegają ustanowionych przez nas samych zasad. Władza nie polega na kontrolowaniu ludzi, ale na właściwym kierowaniu społecznością. Standard wielkości w królestwie Bożym jest standardem krzyża, przezwyciężaniem egoizmu. Dlatego nigdy nie możemy stracić z oczu prawdziwego wymiaru służby.

Uroczystości i wspomnienia świętych

Data                                               Uroczystości i wspomnienia świętych                                          
Sobota 20 października


Św. Jan Kanty (1390-1475)
Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie później został profesorem. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Nie mogąc zaradzić nędzy wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.
Niedziela 21 października


Bł. Jakub Strzemię (Strepa), franciszkanin, biskup(1340-1409)
W swej pobożności miał szczególny kult do Najświętszego Sakramentu i NMP.
Poniedziałek 22 października
Jan Paweł II, papież (1920-2005)
W 1942 roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. 1 listopada 1946 r. Karol Wojtyła przyjął kapłańskie święcenia. W 1958 r. został biskupem. W roku 1963 Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim. 16 października 1978 roku został papieżem. Zdążył mianować 232 kardynałów oraz ogłosić 1318 błogosławionych i 478 świętych. Oprócz 43 listów apostolskich, napisał 11 konstytucji, 14 adhortacji i aż 14 encyklik. Przeżył zamach terrorystyczny na swe życie.

Ciekawostki o Janie Pawle II
  • Szczególną uwagę Jan Paweł II poświęcił młodzieży, a to jako papież, który w momencie wyboru na urząd miał zaledwie 58 lat – będąc najmłodszym papieżem w historii Kościoła.
  • Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży.
  • Był solą w oku ustrojów totalitarnych. 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec dwukrotnie raził papieża z pistoletu. Światkami zamachu były miliony wiernych przed telewizorami. Operacja ratująca mu życie trwała kilka godzin. Odwiedził później zamachowca w więzieniu – wybaczył mu i poświęcił modlitwę. Prawdopodobnie zamach ten był jedną z przepowiedni fatimskich.
  • Początek lat 90. przyniósł papieżowi niestety chorobę Parkinsona.
  • W roku 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret uznający heroiczność cnót Jana Pawła II, który był równoznaczny z zamknięciem zasadniczej części jego procesu beatyfikacyjnego. Kanonizacja papieża-Polaka odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.
Cytaty Jana Pawła II
  • „13 maja 1981 r. jedna ręka trzymała pistolet, a inna prowadziła kulę… Odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli.”
  • „Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości.”
  • „Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.”
  • „Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.”
  • „Czego szukacie?…Pozwólcie, że jeszcze raz zapytam: czego szukacie? Albo lepiej – kogo szukacie?… Odpowiedź może być tylko jedna: szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa Chrystusa, który jednak wychodzi pierwszy na poszukiwanie was… Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach jesteście nieznajomymi, niczym puste liczby tworzące anonimowy tłum. Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco kocha.”
Wtorek 23 październikaŚw. Jan Kapistran (1386-1456)
Środa 24 październikaŚw. Antoni Maria Claret (1807-1870)
Czwartek 25 październikaŚw. Chryzant i św. Daria, męczennicy (+283/284?)
Piątek 26 październikaŚw. Lucjan i Marcjan, męczennicy
Sobota 27 październikaŚw. Sabina, męczennica

Intencje mszalne

Data                                    Godzina            Intencja                                        
Sobota 20 października18.30Za Patricka
Niedziela 21 października


  8.00

  9.45

12.00

16.00
Za parafian

Za śp. Johna Topham'a

Intencja ofiarodawcy

Intencja ofiarodawcy
Poniedziałek 22 października12.00Za Dusze Czyśćcowe
Wtorek 23 października12.00Za śp. Joan i Mary Barratt
Środa 24 października12.00Za żyjących i zmarłych z rodziny Grogan
Czwartek 25 października12.00Za Braci i dobroczyńców
Piątek 26 października12.00O powrót rodziny na łono Kościoła
Sobota 27 października12.00Za powołania


Ogłoszenia i wydarzenia w parafii

Rozliczenie ofiar pieniężnych z ubiegłego tygodnia

Specjalne składki

Sprzątanie kościoła

Pamiętajmy w naszych modlitwach o osobach chorych z naszej parafii

Angela Crowe, Terry Halpin, Arthur Wright, Anne Daly, Kath Heffernan, Barbara Edwards, Kevin Roberts, Margaret Davis, Hilary Linty, Patrick Hannah, Elle Mae Dunne, Elaine Bruce, George Jones, Colin Williams, Cristopher Browne, Gill Wright Christina North, Emma Noble, Marie Charlesworth, Veronica Comerford, Julia Milan and Eleanor Milan.

Prosimy o modlitwę za następujących zmarłych w rocznicę ich śmierci, niech odpoczywają w pokoju

Barbara Josephine Crofts, Joseph Franks, Marjory Wood, Jacques Vincent, R M Vickers


Czas dla Jezusa - pierwszy piątek miesiąca

W każdy pierwszy piątek miesiąca kontynuujemy celebrowanie uroczystości "Czas dla Jezusa", którą rozpoczęliśmy w piątek 2 czerwca 2014.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 11.00 aż do godziny 21.00.

W międzyczasie:

Wszystkich Serdecznie zapraszamy!

Msza w szpitalu z okazji pierwszego czwartku miesiąca

Msza w kaplicy Szpitala Countess of Chester zostanie odprawiona w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 12.15. Podczas Mszy modlić się będziemy za pacjentów i personel szpitala oraz za ich rodziny, a także o Boże błogosławieństwo dla szpitala. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Spowiedź

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Różaniec

Zachęcamy do odmawiania różańca w gronie rodzinnym. W języku angielskim odmawiamy wspólnie w kościele codziennie od poniedziałku do czwartku o 11.30.

Zapraszamy!

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy w każdą środę o 15.00, również w języku angielskim.

Spotkania grup parafialnych