Witaj na stronie polskiej społeczności w Parafii Świętego Franciszka z Asyżu

Msze święte w języku polskim

Niedziela

Każdy pierwszy piątek miesiąca

Spotkania polskiej wspólnoty

Piątek 18.30 - (Oprócz pierwszego piątku miesiąca)

Bracia franciszkanie naszej parafii


Wspólnota Braci z klasztoru Św. Franciszka z Asyżu z Chester życzy wszystkim parafianom wesołych i świętych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i szczęścia w Nowym 2020 Roku.


W czasie zimowego okresu zwykłego modlimy się w następujących intencjach: o pokój na świecie, o jedność Chrześcijan, za chorych i za ich opiekunów, za ofiary handlu ludźmi i za tych, którzy walczą z tym procederem, za bezrobotnych.


Pierwszy Tydzień Zwykły (12.1.2020)

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie - Księga Izajasza 42,1-4.6-7; Psalm - Księga Psalmów 28; Drugie czytanie - Dzieje Apostolskie 10,34-38; Ewangelia - Ewangelia wg św. Mateusza 3,13-17.

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Chrzest Jezusa

13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Mt 3,13-17


Uroczystości i wspomnienia świętych tego tygodnia

Data                                               Uroczystości i wspomnienia świętych                                      
Sobota 11 styczniaŚw. Honorata, dziewica (zm.ok.500)
Niedziela 12 styczniaŚw. Bernard z Corleone, zakonnik, kapucyn (1605-1667)
Poniedziałek 13 styczniaŚw. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła (ok.315-367)
Wtorek 14 styczniaŚw. Feliks, kapłan z Noli (Włochy) (zm.ok.260)
Środa 15 styczniaŚw. Paweł z Teb, pustelnik (228-341)
Czwartek 16 styczniaŚw. Marceli I, papież, męczennik
Piątek 17 styczniaŚw. Antoni, opat, pustelnik (251-356)
Zwany w Kościele Wschodnim "Wielkim", urodził się w Środkowym Egipcie. Rodziców stracił wcześnie. Mając 20 lat, rozdał ubogim odziedziczony majątek i udał się na pustkowie, gdzie prowadził życie pełne umartwienia, milczenia, modlitwy. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze świętości i mądrości. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył, stały się później ulubionym tematem malarzy (np. H. Bosch, M. Grunewald) i pisarzy (G. Flaubert, A. France). Jego postawa znalazła wielu naśladowców. Sława i cuda sprawiły, że zaczęli ściągać uczniowie, pragnący poddać się jego duchowemu kierownictwu. Po wielu sprzeciwach zdecydował się ich przyjąć i odtąd oaza Farium na pustyni zaczęła zapełniać się rozrzuconymi wokół celami eremitów (miało ich być około 6000). Owe wspólnoty pustelników nazwano "laurami" (później także "ławrami"). Życie św. Antoniego było przykładem dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w innych stronach chrześcijańskiego świata. Patron zakonu antoninów, dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej, koszykarzy, rzeźników, szczotkarzy, ubogich. Orędownik w czasie pożarów. W ciągu wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych.
Powiedział abba Antoni: "Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny." Z "Księgi Starców"
Sobota 18 styczniaŚw. Małgorzata Węgierska, królewna, zakonnica (1242-1270)

Intencje mszalne

Data                                    Godzina    Intencja                                   
Sobota 11 grudnia18.30Za śp. Gillian Prescott
Niedziela 12 grudnia


  8.00

  9.45

12.00

16.00
Za śp. Patricka Barry

Za parafian

Intencja ofiarodawcy

Intencja ofiarodawcy
Poniedziałek 13 grudnia12.00Za śp. Alana Howard'a
Wtorek 14 grudnia12.00St. Anthony’s Guild
Środa 15 grudnia12.00Za śp. Gwen Jordan
Czwartek 16 grudnia12.00Za Braci i dobroczyńców
Piątek 17 grudnia12.00Za powołania
Sobota 18 grudnia12.00Za Theresę i Itę Hannay


Ogłoszenia i wydarzenia w parafii


Rozliczenie ofiar pieniężnych z ubiegłego tygodnia

Specjalne składki

Sprzątanie kościoła

Pamiętajmy w naszych modlitwach o osobach chorych z naszej parafii

Angela Crowe, Terry Halpin, Kath Heffernan, Barbara Edwards, Kevin Roberts, Margaret Davis, Hilary Linty, Patrick Hannah, Elle Mae Dunne, Elaine Bruce, George Jones, Colin Williams, Cristopher Browne, Gill Wright Emma Noble, Veronica Comerford, Julia Milan, Eleanor Milan and Colette Lazenby.

Prosimy o modlitwę za następujących zmarłych w rocznicę ich śmierci, niech odpoczywają w pokoju

12.1 Timothy John Ehlen (2015), James Doyle (2004),
14.1 Frank McHugh (2002)
15.1 Sylvy Johnson (2005)
17.1 Peter Spargo (2004), Annie Humphries (1999)
18.1 Marion Adelaide Virdi (2010)


Czas dla Jezusa - pierwszy piątek miesiąca

W każdy pierwszy piątek miesiąca kontynuujemy celebrowanie uroczystości "Czas dla Jezusa", którą rozpoczęliśmy w piątek 2 czerwca 2014.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 11.00 aż do godziny 21.00.

W międzyczasie:

Wszystkich Serdecznie zapraszamy!

Msza w szpitalu z okazji pierwszego czwartku miesiąca

Msza w kaplicy Szpitala Countess of Chester zostanie odprawiona w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 12.15. Podczas Mszy modlić się będziemy za pacjentów i personel szpitala oraz za ich rodziny, a także o Boże błogosławieństwo dla szpitala. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Spowiedź

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Różaniec

Zachęcamy do odmawiania różańca w gronie rodzinnym. Różaniec w języku angielskim odmawiamy wspólnie w kościele codziennie od poniedziałku do czwartku o 11.30.

Zapraszamy!

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronkę do Miłosierdzia Bożego w języku angielskim odmawiamy w każdą środę o 15.00.

Spotkania grup parafialnych